شایراد صنعت
شایراد صنعت
شایراد صنعت
ماکزیمم فاصبه بین موتور و درایو چقدر می تواند باشد و برای مسافت های بیشتر چه راهکاری می توان پیشنهاد داد؟

ماکزیمم فاصبه بین موتور و درایو چقدر می تواند باشد و برای مسافت های بیشتر چه راهکاری می توان پیشنهاد داد؟


shairadShairad Sanat
shairad۱۳۹۸/۱۰/۳۰
اشتراک

ارتباط با ما