شایراد صنعت
شایراد صنعت
شایراد صنعت
ماکسیمم فاصله بین موتور و درایو چقدر می تواند باشد؟ برای مسافت های بیشتر چه راهکاری می توان پیشنهاد داد؟

ماکسیمم فاصله بین موتور و درایو چقدر می تواند باشد؟ برای مسافت های بیشتر چه راهکاری می توان پیشنهاد داد؟


shairadShairad Sanat
shairad۱۳۹۸/۱۰/۳۰
اشتراک

ارتباط با ما