شایراد صنعت
شایراد صنعت
شایراد صنعت

حسن انجام کار

این حاصل اعتماد مشتری ، تعهد و پشتکار ماست

چشم انداز

همیشه برآن بودیم تا در کنار بهترین ها ، بهترین ها را به ارمغان بیاوریم

گواهینامه ها

مدیریت این شرکت با تایید بر پایبندی به تعهدات سازمانی، رعایت ارزش ها، تلاش و کار گروهی و با تکیه بر برنامه ریزی دقیق نسبت به ارتقا کیفیت محصول تولیدی، دارای گواهینامه های ذیل می باشد.


ارتباط با ما