شایراد صنعت
شایراد صنعت
شایراد صنعت

حسن انجام کار

این حاصل اعتماد مشتری ، تعهد و پشتکار ماست

چشم انداز

همیشه برآن بودیم تا در کنار بهترین ها، بهترین ها را به ارمغان بیاوریم

گواهینامه ها

مدیریت این شرکت با تایید بر پایبندی به تعهدات سازمانی، رعایت ارزش ها، تلاش و کار گروهی و با تکیه بر برنامه ریزی دقیق نسبت به ارتقا کیفیت محصول تولیدی، دارای گواهینامه های ذیل می باشد.


ارتباط با ما