SHAIRAD SANAT
SHAIRAD SANAT
SHAIRAD SANAT
مانیتورینگ کلیه ترموکوپل های پالایشگاه نفت بهران

Project Details

برنامه نویسی و راه اندازی سیستم کنترل و مانیتورینگ ترموکوپل های پالایشگاه

shairad Project Name:
مانیتورینگ کلیه ترموکوپل های پالایشگاه نفت بهران
shairad Project Type:
تهران
shairad Employer:
شرکت نفت بهران
shairad Location:
تهران
shairad WorkDay:
2 ماه
shairad Project Status:
Done


Contact