SHAIRAD SANAT
SHAIRAD SANAT
SHAIRAD SANAT
تصفیه خانه جهرم

Project Details

برنامه نویسی و راه اندازی تابلو برق لاگون های تصفیه خانه با استفاده از Modicon M340

shairad Project Name:
تصفیه خانه جهرم
shairad Project Type:
جهرم
shairad Employer:
شرکت آبفا فارس
shairad Location:
جهرم (استان فارس)
shairad WorkDay:
3 ماه
shairad Project Status:
Done


Contact