SHAIRAD SANAT
SHAIRAD SANAT
SHAIRAD SANAT
تابلو کنترل دیزل

Project Details

جایگزینی تابلوهای کنترل دیزل واحد آف سایت و الفین با استفاده ازPLC Modicon M580 به صورت Hot Redundancy

shairad Project Name:
تابلو کنترل دیزل
shairad Project Type:
عسلویه
shairad Employer:
شرکت پلیمر آریاساسول
shairad Location:
عسلویه (استان بوشهر)
shairad WorkDay:
shairad Project Status:
In progress


Contact