SHAIRAD SANAT
SHAIRAD SANAT
SHAIRAD SANAT
آموزش

آموزش

ما در شایراد صنعت برای چالش های آینده، متخصصان فردا را آموزش می دهیم.

تکنسین ها و مهندسان آینده را برای مدیریت پروژه های کنترل و اتوماسیون صنعتی آماده می کنیم.

دوره های آموزشی ما بر روی سه محور اصلی زیر تمرکز دارد.

1- دانش از محصولات ، به ویژه نحوه کار با نرم افزارهای تخصصی

2- کسب یا تقویت مهارت های نصب و راه اندازی

3- مهارت در طراحی و پیاده سازی راه حل های فنی

ما در شایراد صنعت به طور مداوم به دنبال بهبود کارآیی شما هستیم.

آموزش


Contact