چرا شایراد صنعت را انتخاب کنیم ؟

21

حضور در پروژه های ملی


1518

مشتری راضی


200

محصول


7

نمایندگی برندهای معتبر


  • هفدهمین نمایشگاه برق
  • هانوفر
  • دپارتمان آموزش شایراد صنعت
  • تعمیرات